Καρκίνος

Μην προσπαθείς να τα αλλάξεις όλα μαζί και μην μπερδεύεις τα προσωπικά σου με τα επαγγελματικά σου.

Επίσης, στο σπίτι κλείνε το διακόπτη «δουλειά» και στη δουλειά απόφυγε να προβληματίζεσαι με τα οικογενειακά ή να τα συζητάς.

Άλλο πλαίσιο το ένα, άλλο το άλλο. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Λέων