Λέων

Η επικοινωνία σήμερα μπορεί να είναι αρκετά δύσκολη.

Μην ξεχνάς να ζητάς διευκρινήσεις όταν δεν καταλαβαίνεις κάτι και να είσαι όσο πιο ξεκάθαρος γίνεται, ώστε να αποφεύγονται οι παρερμηνείες. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος