Ζυγός

Όσο πιο διπλωματικά χειρίζεσαι μια κατάσταση επαγγελματική ή συνεργατική, τόσο καλύτερο θα είναι το αποτέλεσμα.

Προστάτευσε τη δουλειά σου και τον εαυτό σου.

Πρέπει από κάπου να τροφοδοτείσαι ενέργεια, προκειμένου να αποδίδεις. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Σκορπιός