Δίδυμοι

Ίσως τα μικρά αλλά σταθερά βήματα σε ένα επαγγελματικό θέμα να έχουν πολύ καλύτερο αποτέλεσμα από την υπερβολική προσπάθεια που συνοδεύεται από άγχος.

Ο σχεδιασμός και ο άψογος προγραμματισμός θα φέρουν επιβραβευτικά αποτελέσματα. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος