Λέων

Κάνε μικρά βήματα, δείξε συνέπεια και το πιο επαγγελματικό σου προφίλ και μην μιλάς και τόσο πολύ στη δουλειά, καλύτερα να επικεντρωθείς στον στόχο.  

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος