Παρθένος

Είναι πιθανό ένα ταξίδι να έχει και κοινωνικό ενδιαφέρον, όπως γνωριμίες, συζητήσεις, ιδέες.

Μην απομονώνεσαι και πάρε όσο περισσότερες ιδέες μπορείς από τους νέους και διαφορετικούς ανθρώπους που συναντάς. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Ζυγός