Λέων

Σήμερα μπορείς να προγραμματίσεις ένα επαγγελματικό σχέδιο ή να κάνεις κάποιες συζητήσεις σχετικά με τα επαγγελματικά σου.

Ό τι ξεκινάει τώρα πάντως θα μπορούσε να έχει αργή μεν, αλλά εξαιρετικά θετική εξέλιξη. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος