Κριός

Η επικοινωνία ευνοείται σήμερα.

Αν κάτι δεν πήγαινε καλά ή αν υπάρχει κάτι αξεκαθάριστο σε μια σχέση, τώρα μπορεί να διευκρινιστεί ή να προχωρήσει θετικά.

Ίσως προκύψει και ένα σύντομο ταξίδι. 

Στην επόμενη σελίδα: o Ταύρος