Ζυγός

Η εκπληκτική όψη του Ηλίου με τον Δία είναι πολύ θετική και σχετίζεται με τα επαγγελματικά σου – και οι δύο πλανήτες βρίσκονται σε σχετικούς με αυτά οίκους.

Στο πρόγραμμα είναι κάτι νέο αυτό το διάστημα και φαίνεται έτοιμος για αυτό. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Σκορπιός