Κριός

Η σημερινή όψη μεταξύ Ήλιου και Δία είναι πολύ αρμονική και δυνατή, ο Δίας εξάλλου είναι το σύμβολο της γενναιοδωρίας και της τύχης.

Ένα θέμα που αφορά το σπίτι προχωράει με τον καλύτερο τρόπο.

Το ίδιο ισχύει και αν σχετίζεται με τις οικογενειακές ή τις στενές προσωπικές σου σχέσεις.

Στην επόμενη σελίδα: o Ταύρος