Δίδυμοι

Η όψη του Ήλιου με τον Δία σήμερα είναι πάρα πολύ αρμονική και σημαντική και αφορά ένα οικονομικό και ένα επαγγελματικό θέμα που συνδέονται.

Οι προοπτικές σε αυτούς τους τομείς έχουν πολύ ενδιαφέρον – κάτι που θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος Ιουλίου. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος