Ζυγός

Αρχίζει κάτι να γίνεται με τα οικονομικά σου, χρήματα που σου οφείλονται και έρχονται ή μια νέα συνεργασία. Ο Δίας από τη νέα του θέση, επίσης, μπορεί να φέρει κάτι νέο στα επαγγελματικά αυτές τις μέρες. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Σκορπιός