Λέων

Παρ’ όλο που η ερωτική σου ζωή μπορεί να πάρει τα πάνω της και να δεις εξελίξεις (αν τις επιδιώξεις κι εσύ βέβαια) καλό θα ήταν να αποφεύγεις την απότομη συμπεριφορά και, κυρίως, τα βιαστικά συμπεράσματα. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος