Καρκίνος

Αυτές οι μέρες μπορεί να σε φέρνουν σίγουρα πιο κοντά σε έναν στόχο σου, είναι απαραίτητο βέβαια να είσαι συνεπής στην πορεία σου προς αυτόν. Επίσης μπορεί να μιλάμε για μια εκπαιδευτική επιτυχία ή για μια πιο θετική στάση απέναντι σε θέματα που σε απασχολούν. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Λέων