Παρθένος

Η σημερινή μέρα είναι θετική, δημιουργική και επικοινωνιακή.

Μπορείς να γνωρίσεις ανθρώπους, να κάνεις νέες συμφωνίες και ενδεχομένως να απολαύσεις ιδιαίτερα ερωτικές – ρομαντικές στιγμές. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Ζυγός