Λέων

Οι μέρες αυτές μπορούν να φέρουν θετικές εξελίξεις σε θέματα που αφορούν το σπίτι και την οικογένεια.

Κάποια πράγματα διευκρινίζονται σε μια σχέση και αυτό λειτουργεί πολύ θετικά για την ψυχολογική σου κατάσταση. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος