Ταύρος

Παρ’ όλο που έχεις περάσει αρκετά δύσκολα το τελευταίο διάστημα, οι μέρες αυτές μπορούν να σε φέρουν πιο κοντά σε έναν στόχο σου και να προετοιμάσουν το έδαφος για μια συνεργασία ή νέα σχέση. 

Στην επόμενη σελίδα: oι Δίδυμοι