Δίδυμοι

Οι μέρες αυτές μπορούν να φέρουν καλά νέα για μια οικονομική συνεργασία.

Μην επιτρέπεις σε τρίτους να επηρεάζουν τις οικονομικές σου σχέσεις και διαπραγματεύσεις.

Και γενικότερα προσπάθησε να μην επηρεάζεσαι από τους άλλους. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος