Σκορπιός

Η νέα Σελήνη σήμερα πραγματοποιείται στον έβδομο οίκο σου που αφορά τις σχέσεις, τις συνεργασίες και τη συντροφικότητα και είναι αρκετά έντονη.

Μπορεί τις μέρες αυτές να χρειαστεί να γίνουν κάποιες συζητήσεις με ένα άτομο που σε ενδιαφέρει.

Στην επόμενη σελίδα: ο Τοξότης