Καρκίνος

Η σημερινή νέα Σελήνη πραγματοποιείται στον ενδέκατο οίκο σου που αφορά τη δικτύωση, τις φιλικές σχέσεις και τις βαθύτερες επιθυμίες σου και μπορεί να έχει κάποιες δυσκολίες.

Αυτές τις μέρες μάλλον χρειάζεται προσοχή στην επικοινωνία σου με τους άλλους.

Στην επόμενη σελίδα: ο Λέων