Ιχθύες

Η σημερινή νέα Σελήνη πραγματοποιείται στον τρίτο οίκο σου που αφορά την επικοινωνία, τις γνωριμίες και τη δικτύωση.

Μπορεί να είναι αρκετά πιεστική και να μην υπάρχουν αυτές τις μέρες τα περιθώρια να γίνει κάποια ξεκαθαριστική συζήτηση λόγω εντάσεων που υποβόσκουν.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12