Παρθένος

Η νέα Σελήνη σήμερα πραγματοποιείται στον ένατο οίκο σου που αφορά τους στόχους, τα ταξίδια και τις σπουδές και είναι πιθανό αυτές τις μέρες ένας τομέας να παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες.

Ένα ταξίδι που δεν γίνεται να πραγματοποιηθεί ή ένας στόχος που πρέπει να επανεξεταστεί.

Στην επόμενη σελίδα: ο Ζυγός