Λέων

Η νέα Σελήνη πραγματοποιείται στον δέκατο οίκο σου που αφορά τα επαγγελματικά σου κυρίως και μπορεί αυτές τις μέρες κάτι να λειτουργεί πιεστικά σ’ αυτόν τον τομέα.

Χρειάζεται να κρατήσεις τις ισορροπίες στην επικοινωνία.

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος