Ζυγός

Η Αφροδίτη από σήμερα θα βρίσκεται στον δεύτερο οίκο σου και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τα οικονομικά σου.

Αυτό το διάστημα όχι μόνο μπορούν να μπουν σε τάξη, αλλά μπορούν και να βελτιωθούν. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Σκορπιός