Παρθένος

Η Αφροδίτη από σήμερα θα βρίσκεται στον τρίτο οίκο σου που αφορά την επικοινωνία, τις νέες γνωριμίες και τη δικτύωση.

Ξεκινάει μια περισσότερο εξωστρεφής και κοινωνική περίοδος κατά την οποία θα γίνει και μια ρομαντική γνωριμία. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Ζυγός