Υδροχόος

Η Αφροδίτη από σήμερα θα βρίσκεται στον δέκατο οίκο των επαγγελματικών σου.

Η γενικότερη κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί, μπορείς να οργανώσεις καλύτερα αυτόν τον τομέα και να νιώσεις περισσότερο ασφαλής. 

Στην τελευταία σελίδα: οι Ιχθύες