Λέων

Ένα θέμα που αφορά τα οικονομικά ή μια οικονομική συμφωνία μπορεί να έχει μια πολύ θετική εξέλιξη.

Ίσως όμως αυτές τις μέρες γίνει και μια σημαντική αισθηματική γνωριμία. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος