Παρθένος

Είναι πιθανό μια σχέση ή συνεργασία να έχει πολύ θετική εξέλιξη αυτές τις μέρες, όπως και ένα οικονομικό θέμα.

Η επικοινωνία πάντως γίνεται χωρίς προβλήματα, παρωπίδες και δυσκολίες, αντίθετα, είναι περισσότερο συναισθηματική και αυτό βοηθάει πολύ. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Ζυγός