Δίδυμοι

Η σημερινή μέρα μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική σε συναισθηματικό επίπεδο, ίσως όμως όχι μόνο η μέρα, αλλά όλη η εβδομάδα.

Επίσης μπορεί να αναλάβεις ένα δημιουργικό έργο και αν ναι, είναι βέβαιο ότι το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος