Σκορπιός

Δεν είναι πάντα εφικτό να λύνουμε τα θέματα που έχουμε με τους άλλους, μαζί τους, ώστε να σταματούν να είναι απωθημένα.

Σε αυτή την περίπτωση καλό θα ήταν να ασχοληθούμε με τα θέματά μας μόνοι μας, ακόμη και αν οι άλλοι δεν είναι παρόντες. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Τοξότης