Παρθένος

Οι μέρες αυτές αφορούν την ψυχική σου ισορροπία, τη λύση και θεραπεία κάποιων ψυχολογικών θεμάτων που ενδέχεται να έχεις, υποστήριξη από εκεί που δεν την περιμένεις, και δουλειά που ενδέχεται να κάνεις μόνος σου.

Επίσης, μπορεί να έρθουν άτομα από το παρελθόν για να συζητήσετε κάποιες εκκρεμότητες μεταξύ σας, ενώ μπορεί να γίνει και μια νέα αρχή σε έναν σημαντικό τομέα της ζωής σου.

Στην επόμενη σελίδα: ο Ζυγός