Δίδυμοι

Ο Ουρανός στον δωδέκατο οίκο σου κάποιες φορές τα λέει περίεργα (όπως σήμερα), που σημαίνει ότι δυνατά συναισθήματα έρχονται στην επιφάνεια και χρειάζονται σωστή διαχείριση από τη μεριά σου. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος