Υδροχόος

Η όψη της Αφροδίτης με τον Κρόνο είναι θετική και δείχνει μια αίσθηση σταθερότητας και σοβαρότητας στον αισθηματικό τομέα.

Κάποιες φορές μπορεί να χρειάζεται να κάνουμε κάποιους συμβιβασμούς, αρκεί όμως αυτοί να μην μας κάνουν να νιώθουμε αδικημένοι. 

Στην τελευταία σελίδα: οι Ιχθύες