Δίδυμοι

Μπορεί να ελκύεσαι από σοβαρούς ανθρώπους και γενικότερα από σοβαρές σχέσεις και με προοπτικές και αυτό δεν είναι καθόλου κακό.

Ήταν καιρός.

Ίσως μια σχέση να έχει πολύ θετική εξέλιξη πάντως. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος