Παρθένος

Σε θέματα κατοικίας και οικογένειας, σχετικών υποχρεώσεων και εκκρεμοτήτων (σε μια συγκατοίκηση για παράδειγμα) μπορεί να χρειάζεται να γίνει ένας συμβιβασμός, αλλά αυτό τελικά στην πορεία διαπιστώνεις ότι είναι ό, τι καλύτερο. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Ζυγός