Υδροχόος

Η διάθεσή σου μπορεί να έχει διακυμάνσεις, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι αυτό είναι προσωρινό. Τα οικονομικά σου μπορούν να έχουν μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη αυτές τις μέρες.

Στην τελευταία σελίδα: οι Ιχθύες