Καρκίνος

Η σημερινή όψη μεταξύ Ήλιου και Πλούτωνα μπορεί φέρνει επαναξιολόγηση σε έναν στόχο σου. Μπορεί να νιώθεις λίγο άγχος σε σχέση με μια συνεργασία, αλλά η δυσκολία θα εξουδετερωθεί πολύ σύντομα.

Στην επόμενη σελίδα: ο Λέων