Ταύρος

Μερικές φορές ερχόμαστε μπροστά από πτυχές ανθρώπων τις οποίες δεν περιμέναμε ότι είχαν. Πάντως όλοι έχουν κάποιες στιγμές ή κάποιες πλευρές που δεν είναι και οι καλύτερες, αυτό είναι κάτι ανθρώπινο.

Στην επόμενη σελίδα: oι Δίδυμοι