Παρθένος

Ο Απρίλιος ξεκινάει με μια νέα Σελήνη την πρώτη του μήνα που πραγματοποιείται στον όγδοο οίκο σου και σχετίζεται με μια αίσθηση συνολικής ανανέωσης.

Ο οίκος αυτός αφορά τα χρήματα που μοιράζεσαι με τους άλλους κυρίως, αλλά και τις σχέσεις και τη βαθιά συναισθηματική οικειότητα.

Πάντως κάποια οικονομικά θέματα μπορούν σαφώς να διευθετηθούν μέχρι το τέλος του μήνα.

Επίσης, η Αφροδίτη από τις 5 θα βρίσκεται στον έβδομο οίκο σου που αφορά τις σχέσεις και τις συνεργασίες, ένα ιδανικό σημείο για σένα.

Και εκεί ακριβώς θα βρεθεί και ο Άρης στις 14.

Είναι σίγουρο ότι η συνεργασία της Αφροδίτης και του Άρη μπορεί να έχει πολύ καλά αποτελέσματα.

Η πανσέληνος στις 16 φέρνει ένα οικονομικό θέμα στην επιφάνεια το οποίο διευθετείται.

Και αυτόν τον μήνα έχουμε μια ηλιακή έκλειψη, στις 30, στον ένατο οίκο σου, η οποία είναι θετική και φέρνει ταξίδια, διεύρυνση των οριζόντων σου και ίσως θέματα που αφορούν σπουδές και δημοσιεύσεις.

Πάντως οι εμπειρίες μετά την έκλειψη μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο που σκέφτεσαι και να σου δείξουν μια νέα οπτική. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Ζυγός