Ζυγός

Το σπίτι μπορεί να σε χρειάζεται και μπορεί να το χρειάζεσαι και εσύ.

Και σε πρακτικό επίπεδο (μπορεί να πρέπει να κάνεις κάποιες αλλαγές) και σε συναισθηματικό επίπεδο (να τεθούν κάποιοι όροι συγκατοίκησης, να έρθεις περισσότερο κοντά με οικογενειακά πρόσωπα ή με τον/τη σύντροφό σου). 

Στην επόμενη σελίδα: ο Σκορπιός