Καρκίνος

Η μέρα είναι πολύ συναισθηματική και ευνοεί την αίσθηση πραγματικής σύνδεσης σε μια σχέση, μπορεί φιλική, μπορεί συναισθηματική ή μπορεί εντελώς νέα και απροσδιόριστη ακόμη.

Και μια συζήτηση για μια συνεργασία φαίνεται ότι θα είχε αποτέλεσμα. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Λέων