Ιχθύες

Μυστήριο, εσωστρέφεια, ανασφάλειες και παιδική ευαλωτότητα που έρχονται στην επιφάνεια: κανείς δεν καταλαβαίνει προφανώς τις εσωτερικές σου διεργασίες και ενώ μπορεί να είναι δύσκολες αυτές τις μέρες, φαίνεται ότι είναι και λυτρωτικές. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12