Καρκίνος

Αν έχεις φτάσει στο αμήν με ένα θέμα, αυτό ξέρεις προφανώς ότι σημαίνει πως κάτι πρέπει να αλλάξεις. Το να κάνεις τη ζωή σου ευκολότερη είναι κυρίως στο χέρι σου αυτή τη στιγμή. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Λέων