Δίδυμοι

Μπορεί να είσαι πολύ κοντά σε κάτι που θέλεις, ειδικά αν πρόκειται για κάτι δημιουργικό ή συναισθηματικό. Γενικότερα φαίνεται ότι κάποιοι στόχοι σου μπορούν να υλοποιηθούν. Αρκεί να επιστρατεύσεις το δυναμικό σου και να είσαι προσηλωμένος-η σ’ αυτούς. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος