Ταύρος

Η Αφροδίτη βρίσκεται στο ζώδιό σου για λίγες μέρες ακόμη και στις 21 σχηματίζει μια εξαιρετική όψη με τον Πλούτωνα, που αφορά σημαντικές και ίσως καρμικές εξελίξεις. Σχετίζεται με ταξίδια, εκπαίδευση, συνεργασίες με το εξωτερικό, δημοσιεύσεις και εμπειρίες που σε διαμορφώνουν και ίσως αλλάζουν ορισμένες αντιλήψεις σου. 

Στις 23 θα περάσει στον δεύτερο οίκο σου και αυτό είναι φυσικά ό, τι καλύτερο για τον οικονομικό τομέα. Η Αφροδίτη είναι πλανήτης των οικονομικών εκτός από κυβερνήτης σου και φυσικά το να βρίσκεται στον οίκο που αφορά αυτόν τον τομέα είναι μια πολύ καλή ένδειξη ότι θα έχεις ευκαιρίες για να βελτιώσεις το εισόδημά σου. 

Στην επόμενη σελίδα: oι Δίδυμοι