Λέων

Για να προχωρήσεις χρειάζεται μελέτη, ανάλυση και στρατηγική.

Και κατά προτίμηση να μην κάνεις πολλά πράγματα ταυτόχρονα γιατί η προσοχή σου διασπάται εύκολα αυτήν την περίοδο.

Αν οργανωθείς τα αποτελέσματα θα είναι θεαματικά.   

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος