Ζυγός

Υπάρχουν ενδείξεις ότι προχωράς σταθερά προς την επιτυχία.

Όσο πιο συνεπής είσαι τόσο καλύτερα τα αποτελέσματα.

Χρειάζεται αρκετή οργάνωση και μέθοδος όμως. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Σκορπιός