Καρκίνος

Ο Ερμής και ο Κρόνος σχηματίζουν όψη τετραγώνου και ίσως δεν είναι ώρα για συμφωνίες και συνεταιρισμούς ή απλώς διευθέτηση κάποιων ζητημάτων με φιλικά πρόσωπα, επειδή δεν είναι και σίγουρο ότι μπορείς να οργανωθείς ή να δεις καθαρά και με ρεαλισμό.

Στην επόμενη σελίδα: ο Λέων