Λέων

Ο Ερμής και ο Κρόνος σχηματίζουν όψη τετραγώνου που σε βγάζει λίγο από την πραγματικότητα σε σχέση με ένα επαγγελματικό θέμα ή μια συνεργασία.

Δεν είναι απαραίτητο να γίνουν κάποιες συμφωνίες σήμερα, ακόμη και σοβαρές συζητήσεις καλύτερα να αναβληθούν.

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος