Δίδυμοι

Η όψη του Ερμή με τον Κρόνο μπορεί να θέτει κάποιους περιορισμούς και να μην είναι ξεκάθαρο το πώς να προχωρήσεις σε σχέση με έναν στόχο σου.

Μπορεί να είναι δύσκολο να οργανώσεις τη σκέψη σου, οπότε σε μια τέτοια περίπτωση, περιμένεις λίγο μέχρι να ξεκαθαριστεί μια κατάσταση.

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος